Elektromobilność - dopłaty

Elektromobilność - ekonomia i ekologia Elektromobilność - ekonomia i ekologia Zimny Auto

Jakiej kategorii samochód i na jakich warunkach będzie uprawniał do otrzymania dopłaty?

Dotacje będą przysługiwać jedynie do pojazdów osobowych (kategorii M1) fabrycznie nowych, wcześniej niezarejestrowanych. Objęte będą nimi jedynie auta w 100% elektryczne.

 

Lista kategorii wskazana w projekcie:

 

Kategoria

Opis

M1

Pojazdy służące do przewozu osób, mające nie więcej niż 8 miejsc. W tej kategorii uwzględnione zostały samochody osobowe.

 

M2

Pojazdy do przewozu osób, mające więcej niż 8 miejsc oprócz siedzenia kierowcy, o DMC < 5 ton.

N1

Pojazdy do przewozu ładunków, mające DMC < 3,5 tony.

N2

Pojazdy do przewozu ładunków, DMC od 3,5 do 12 tony.

N3

Pojazdy do przewozu ładunków, DMC powyżej 12 ton.

L

Pojazdy dwukołowe lub trójkołowe, niektóre pojazdy czterokołowe.

 

Warunkiem koniecznym do otrzymania dofinansowania samochodu elektrycznego jest jego cena nieprzekraczająca kwoty 125.000 zł brutto.

Kwota dofinansowania wyniesienie 30% wartości auta, ale kwota nie przekroczy progu 37.500 zł.

Dodatkowym ograniczeniem w postaci zapisu: „udziela się jednokrotnie w danym naborze dla jednej osoby fizycznej lub osób fizycznych”, jest możliwość zakupu tylko jednego samochodu (podczas jednego naboru).

Rozwiewając wątpliwości co do samochodów objętych dopłatami to nie są nimi objęte auta hybrydowe, hybrydy plug-in i auta elektryczne, ale z agregatem napędzanym paliwem.

Podpisując z NFOŚiGW umowę na dofinansowanie zakupu auta elektrycznego, kupujący będzie musiał zobowiązać się do niezbywania go przez co najmniej dwa lata od zakupu.


Formalności:


Warunkiem otrzymania dofinansowania będzie wniosek wysłany do NFOŚiGW.

 1. imię i nazwisko osoby fizycznej lub osób fizycznych;
 2. adres miejsca zamieszkania osoby fizycznej lub osób fizycznych;
 3. adres do doręczeń wskazany przez osobę fizyczna lub osoby fizyczne;
 4. adres poczty elektronicznej osoby fizycznej lub osób fizycznych, o ile taki posiadają;
 5. serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość osoby fizycznej lub osób fizycznych;
 6. numer PESEL osoby fizycznej lub osób fizycznych, o ile taki posiadają;
 7. dane rachunku bankowego lub rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej do wypłaty udzielonego wsparcia;
 8. kwotę wnioskowanego wsparcia;
 9. dane dotyczące pojazdu, którego zakup ma być objęty wsparciem, w tym markę, model i rodzaj napędu;
 10. oświadczenie osoby fizycznej lub osób fizycznych potwierdzające, że nie wykonują one działalności gospodarczej;
 11. oświadczenie osoby fizycznej lub osób fizycznych potwierdzające, że na pojazd, na zakup którego ma być udzielone wsparcie, nie zostało wcześniej udzielone wsparcie ze środków Funduszu bądź innych źródeł publicznych, w tym środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej;
 12. podpis osoby fizycznej lub osób fizycznych.

 

Po dostarczeniu wniosek będzie musiał zaakceptować urzędnik ministerstwa odpowiedzialnego za dopłaty. Na dzień dzisiejszy jest to Ministerstwo Aktywów Państwowych.

Gdy zgoda zostanie wydana kolejnym krokiem będzie podpisanie z NFOŚiGW umowy o dofinansowanie.

Od tego momentu zacznie płynąc czas, w którym będzie można zakupić samochód elektryczny. Limit wynosi 8 miesięcy.

 

Po dokonaniu zakupu samochodu do NFOŚiGW należy dostarczyć poniższe dokumenty:

 1. kopię faktury zakupu nowego pojazdu. Musi być wystawiona na osobę fizyczną i zawierać informacje o rodzaju zakupionego pojazdu oraz rodzaju napędu;
 2. kopię dowodu rejestracyjnego zakupionego pojazdu;
 3. kopię dokumentu ubezpieczenia AC na pierwszy rok;
 4. zobowiązanie beneficjenta do wykupienia polisy AC na kolejny rok.

 

Na ich podstawie Fundusz dokona przelewu na konto.

 

Rozwoju infrastruktury

Rozwój infrastruktury jest kluczowym elementem mającym na celu popularyzację elektormobilności w Polsce.

W związku z tym tworząc nowe punkty ładowania można też liczyć na rządowe dopłaty. Dopłata do stacji ładowania normalnej mocy wyniesie do 25,5 tys. zł, dużej mocy do 150 tys. zł, a jeżeli infrastruktura ma służyć do ładowania środków publicznego transportu zbiorowego – do 240 tys. zł.

 

Dopłaty do infrastruktury infografika

 

 

Aktualne informacje dostępne są na stronie ministerstwa: https://www.gov.pl/web/energia/elektromobilnosc-w-polsce

oraz na stronie Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych: http://pspa.com.pl/

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.